Cliënttevredenheidsonderzoek


Persoonlijke informatie


Vragen

Wat is uw oordeel over
zeer tevreden
tevreden
ontevreden
zeer ontevreden
Het optreden van telefoniste/receptioniste
De bereikbaarheid van de advocaat/secretaresse
De bestede tijd aan uw zaak
De informatieverstrekking vooraf over de kosten
De informatieverstrekking over uw zaak
De uitleg gegeven door de advocaat
De betrokkenheid van de advocaat
De specificatie van de kosten in de nota
De snelheid waarmee uw zaak is behandeld
De tevredenheid over de advocaat
Het voldoen aan gemaakte afspraken en beloften.
De dienst van het kantoor in het algemeen