Rechtsgebieden

Mr. M. W. Kuiper heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd – (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-Personen-en familierecht, waaronder jeugdrecht;

-strafrecht, waaronder jeugdstrafrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Advocatenkantoor Kuiper staat u dan ook graag bij in de navolgende aangelegenheden:

 Strafrecht:

  • bijstand tijdens het verhoor bij de politie
  • strafzaken bij de politierechter
  • strafzaken ten parkette van het Openbaar Ministerie
  • strafzaken voor de meervoudige kamer van de rechtbank
  • bezwaarschrift tegen opname DNA profiel in DNA-databank

 Personen- en familierecht
• Echtscheidingen, zowel op gemeenschappelijk als eenzijdig verzoek
• Kinderalimentatie
• Partneralimentatie
• Vaststellen zorgregeling, omgangsregeling (ook tussen grootouders en kleinkinderen)
• Verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden na samenwoning of huwelijk
• Boedelscheidingen, zowel na huwelijk of samenwonen
• Afstammingszaken (wie is de juridische vader van een kind)
• Bijstand bij geschillen over ouderlijk gezag en omgang
• Erkenning, ontkenning vaderschap, gerechtelijke vaststelling vaderschap (ouderschap)
• Vervangende toestemming voor erkenning, paspoortaanvragen, reizen naar het buitenland en medische behandeling
• Wijziging naam/akte burgerlijke stand

Jeugdrecht
• bijstand (verweer) bij juridische procedures op verzoek van een gezinsvoogdij-instelling waarbij om ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) van kinderen wordt verzocht

Jeugdstrafrecht
• bijstand aan minderjarigen op het politiebureau en als minderjarigen voor de Kinderrechter of de Officier van Justitie moeten verschijnen