Tarieven

 

Standaarduurtarief
Het standaardtarief varieert van € 195,- tot € 230,- per uur (exclusief BTW).

Toevoegingszaken
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen, uw vermogen en uw gezinssituatie een rol. Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier heeft iedereen toegang tot het rechtssysteem. U dient echter wel rekening te houden met een door u te betalen eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Meer informatie hierover vindt u op www.rvr.org.

 

Bijkomende kosten
Alle op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief BTW en griffierechten, deurwaarders-, uittreksel- en reiskosten.
Wij brengen geen kantoorkosten in rekening, behoudens bij het instellen van hoger beroep in verband met de kopieerkosten van het dossier in eerste aanleg tot een maximum van € 50,00.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Mr. M.W. Kuiper heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard behoudens en voor zover door de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak
op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico.